Rakennustyön valvonta

Märkätilatöiden valvonta:

Märkätilavalvojan sertifikaatin omaavana varmistamme, että esim. osakehuoneiston märkätilojen remontointi toteutetaan laadukkaasti ja määräysten mukaisesti.

Huolehdimme, että remontointi suoritetaan määräysten ja hyväksyttyjen työohjeiden mukaisesti alusta loppuun saavuttaen laadukkaan lopputuloksen.

Eurofins Expert Services (ent. VTT Expert Services) myöntämä henkilökohtainen Rakentamisen sertifikaatti varmistaa osaamisemme tämän päivän voimassa olevista märkätilarakentamisen määräyksistä ja työmenetelmistä.

Remontoinnin/korjaustarkastuksen yhteydessä tarkastetaan purettujen rakenteiden kosteuspitoisuus ja pinnoituskelpoisuus, vedeneristykset seinä- ja lattiarakenteista (kuivakalvon vahvuudet, tartunnat, läpiviennit ym.), sekä saumaukset, nurkkien silikonisaumaukset ym. Kaikki työvaiheet dokumentoidaan huolellisesti ja korjaustyöstä laaditaan selkeä kirjallinen raportti mittaustuloksineen. Vedeneristeen kuivakalvon vahvuus tarkastetaan aina koepalasta mittaamalla.

Mitä rakentamisen sertifikaatti tarkoittaa:

​Eurofins Expert Services (entinen VTT Expert Services) myöntämällä Rakentamisen sertifikaatilla ammattilainen voi osoittaa osaamisensa. Samalla työn tilaaja varmistuu henkilön ammattitaidosta ja siitä, että ammattilainen toimii hyvän rakennustavan mukaisesti. Myönnettyjen henkilösertifikaattien voimassaolon voi tarkistaa hakukoneessa Sertifikaattihaku.fi. Tarkastamalla tiedot hakukoneessa vältytään mm. sertifikaattinumeron väärinkäytöltä. Sertifikaattien myöntämisen perusteena ovat sertifioinnin toimikunnan määrittelemien osaamisvaatimusten pohjalta laadittu henkilösertifointikoulutus, kirjallinen tentti ja näyttökoe. Lisäksi voimassaolon edellytyksenä on vuosittainen työkohteiden raportointi, sertifikaatin vuosimaksun suorittaminen ja säännöllinen täydennyskoulutus.

Rakennustyömaan vastaava mestari eli vastaava työnjohtaja valvoo että rakennusprojekti sujuu laadukkaasti ja suunnitelmien mukaisesti. Vastaava mestari kantaa vastuun rakennushankkeesta ja toimii rakennushankkeen asiantuntijana ja valvojana.

Vastaava mestari olisi hyvä hankkia jo rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa. Tällöin vastaava mestari on alusta lähtien mukana projektissa ja toimii suunnitteluvaiheen asiantuntijana. Toimimme mielellämme omakotirakennusprojektissa vastaavana työnjohtajana ja pääsuunnittelijana.

 

Omakotityömaan vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan tehtävät.

Rakennustyön työmaavalvonnalla on suuri merkitys rakennusurakan onnistumisen kannalta. Valvojan vainnassa kannattaakin olla huolellinen ja valita valvoja heti rakennushankkeen alkumetreillä. Hyvä valvoja on rakennushankkeessa korvaamaton osapuoli, toimien linkkinä rakennuttajan ja rakentajien välillä.Työmaavalvojan tärkein tehtävä on valvoa ja edistää asiakkaan edun toteutumista työmaalla. Työmaavalvoja toimiikin työmaalla rakennuttajan edustajana, joka laadullisen ja taloudellisen valvonnan lisäksi raportoi rakennuttajalle mahdollisista ongelmista ja riskitekijöistä työsuorituksessa.

Rakennustyön valvonta koko rakennusprojetin alusta loppuun on tärkeää, aikataulussa pysymisen ja laadukkaan lopputuloksen kannalta. Laadukkaalla rakennustyön valvonnalla varmistamme urakoitsijoiden työsuoritusten sopimuksenmukaisuus ja ennaltaehkäistään mahdollisten rakennusvirheiden syntymistä. Rakennustyömaan vastaava työnjohtaja toimii tilaajan edustajana, huolehtien siitä, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden mukaisesti, sekä hyvää rakennustapaa noudattaen.

Rakennuttajan ja urakoitsijan välisen urakkasopimuksen yhteistoiminnallisen luonteen vuoksi työmaavalvojan velvollisuudet ja tehtävät perustuvat pitkälti tiedonanto- ja myötävaikutusvelvollisuuteen. Vastaava työnjohtaja on tilaajan edustajana velvollinen huomauttamaan urakoitsijaa havaitsemastaan virheestä tai riskitekijästä, sekä edistämään parhaansa mukaan urakoitsijan mahdollisuuksia täyttää sopimusvelvoitteensa. Rakennustöiden valvonta ei kuitenkaan ole ainoastaan tarkastusluonteinen toimi, jossa pääpaino on virheiden ja puutteiden etsimisellä. Laadukas rakennustyön valvonta toimii myös ennaltaehkäisevänä ja urakoitsijan toimintaa ohjaavana tehtävänä.

Rakennustyön valvonnan yksi keskeisimmistä tehtävistä on säännölliset työmaakäynnit. Valvontakäynneillä vastaava työnjohtaja tekee tarkastuksia, havaintoja ja huomioita työmaalla ja pysyy ajan tasalla rakennustyön etenemisestä sekä aikataulussa pysymisestä. Vastaava työnjohtaja ilmoittaa havainnoistaan ja mahdollisista puutteista urakoitsijalle, ehkäisten näin mahdollisten virheiden syntyminen ajoissa, ilman että siitä aiheutuu lisäkustannuksia. Vastaava työnjohtaja seuraa lisäksi työturvallisuutta rakennustyömaalla, rakennustyön kustannuksia, sekä tehdyn työn laatua.

Rakennustyön valvonta kestää koko rakennusprojetin ajan, alkaen aloituskokouksesta ja päättyen rakennuksen vastaanottoon sekä mahdolliseen taloudelliseen loppuselvitykseen. Valvoja ja/tai vastaava työnjohtaja pitää rakennuttajan tietoisena sekä työmaan edistymisestä, että muista merkityksellisistä tapahtumista koko rakennusprojektin ajan. Rakennustyön valvoja dokumentoi kaikki vaiheet, jotta valvonnan asiakirjoihin voidaan palata tarvittaessa myös myöhemmässä vaiheessa rakennustyön päätyttyä. Valvonta-aineistona ovat rakennustyön suunnitelmat, työselitykset, urakkasopimukset, sekä muut rakennushankkeen aikana laaditut asiakirjat. Rakennustyön valvonta pitää sisällään teknisen, taloudellisen, ja ajallisen valvonnan rakennustyömaalla. Rakennustyön tekninen valvonta kohdistuu kaikkeen urakoitsijan toimintaan työmaalla. Työmaavalvonnalla pyritään mahdollisimman kattavaan ja ennakoivaan toimintaan asiakkaan edun mukaisesti.

 

 

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

© 2022 Copyright Talovalvonta Savinainen