Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Suoritamme asbesti- ja haitta-ainekartoitukset ammattitaidolla ja pitkällä tuhansien kartoitusten kokemuksella. Pitkän kokemuksen tukena on Asbesti- ja haitta-ainekartoittajan AHA-pätevyys.

Tarvittaessa asbesti- ja haitta-ainekartoitukset järjestyvät nopeallakin aikataululla.

Asbesti- ja haitta-ainekartoittajalla tulee aina olla pätevyys suoritettavaan työhön ja kartoittajapätevyydet ovat tarkastettavissa osoitteesta: www.sertifikaattihaku.fi

Asbestianalyysi suoritetaan aina FINAS-akkreditoidussa laboratoriossa.

Asbestikartoituksessa otetaan ensiksi näytteet kaikista purettavien osien näkyvissä olevista materiaaleista. Jos purettavan kerroksen alta löytyy alempia kerroksia eri materiaaleja, otamme näytteet myös niistä. Näytteitä ei oteta poraamalla kerrosten läpi, vaan esimerkiksi avaamalla tai purkamalla kerroksia, jotta saamme tarkat asbestinäytteet kaikista tarvittavista kerroksista.

Kun näytteet on analysoitu laboratoriossa, saat asbestikartoituksen tuloksista yksityiskohtaisen lakisääteisen asbestikartoitusraportin, josta selviää muun muassa mistä näytteitä on otettu ja mitä kustakin näytteestä löytyi. Raportti kertoo sinulle mitkä rakenteet kohteessa sisältävät asbestia, millainen asbesti on kyseessä ja kuinka paljon sitä on. Raportista selviää myös kuinka pölyävää ja siten riskialtista kohteesta löytyvä asbesti on, ja millä menetelmillä se kannattaa poistaa.

Vuoden 2016 alusta asbestikartoitus tulee tehdä kaikkien rakennusurakoiden yhteydessä, kun kyseessä on ennen vuotta 1994 valmistunut rakennus. Sitä ennen asbestipitoisten materiaalien, aineiden ja laitteiden käyttö rakentamisessa oli sallittua ja yleistä, joten monet vanhemmat kiinteistöt sisältävät asbestia.

Asbestikartoitusta vaativia urakoita ovat mm. parveke- ja julkisivusaneeraukset, keittiöremontit, kylpyhuoneremontit sekä linjasaneeraukset. Rakennuttajan vastuulla on huolehtia siitä, että asbestikartoitus tehdään ennen hankkeen aloittamista.

Ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa ei saa tehdä mitään purkutöitä, ennen kuin purettaville rakenteille tai materiaaleille on tehty asianmukainen asbestikartoitus. Tämä pätee niin koko rakennusta koskeviin saneerauksiin kuin yksittäisen huoneiston remonttiinkin. Kartoitus tulee aina teettää asbestikartoituksiin perehtyneellä ammattilaisella.

Asbestikartoituksen vaatimus koskee sekä suuria että pieniä remontteja. Esimerkiksi lattiaremontti, väliseinien purku tai jopa tapettien vaihto vaativat asbestikartoitusta, jos kiinteistö on riittävän vanha eikä kyseiselle rakenteelle ole aiemmin tehty asbestikartoitusta.

Hyvä tietää asbestikartoituksista ja -purkutöistä

  1. Asbestikartoituksen voi käytännössä tehdä kuka vain, mutta säädösten mukaan kartoituksen tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja osaaminen kartoituksen tekemiseen. Tämä kannattaa ottaa huomioon valittaessa kartoituksen tekijää, eli etukäteen kannattaa kysyä mm. minkä tyyppisen raportin kartoittaja toimittaa.
  2. Asbestipurkutöitä saa tehdä vain luvan saanut urakoitsija. Luvan saaneet urakoitsijat löydät täältä. Covat Oy toimii asbestipurku-urakoitsijana ja annamme mielellämme tarjouksen purkutyöllenne.
  3. Halvin ei välttämättä ole paras – suositeltavaa on valita urakoitsija, jolta löytyy näytöt ja osaaminen työhön. Hintakilpailu saattaa johtaa siihen, että urakoitsijalla on paineita tehdä työ kannattavasti ja tämä saattaa johtaa oikomiseen työvaiheissa. Sama pätee asbestikartoituksissa.
  4. Hyvin tehty asbestikartoitus säästää kustannuksia myöhemmissä vaiheissa. Jos purkutöiden yhteydessä löytyy asbestikartoituksesta poikkeavia materiaaleja, niin on myös näistä selvitettävä mahdollinen asbesti. Tämä koskee siis tilannetta, jossa asbestikartoituksessa on todettu, ettei asbestia ole ja työ tehdään nk. puhdas purkuna.
  5. Työntilaaja, myös kotitalous, on vastuussa asbestikartoituksen suorittamisesta.
  6. Asbestikartoituksen hinta raportin kanssa alkaa yleensä noin 150€:sta sis. alv. Hintaan vaikuttaa otettavien näytteiden lukumäärä ja laatu. Suuremman kohteen, kuten kerrostalon, kartoituksen hinta on tuhansia euroja.

Haitta-aineet

Asbestikartoituksen yhteydessä osaava asbestikartoittaja selvittää myös muut mahdolliset haitta-aineet, kuten PCB:t, PAH-yhdisteet ja raskametallit. Näiden purkutyö ei ole luvanvaraista, mutta vaatii vastaavat työmenetelmät, kuin asbestipurkutyö. Joissain tapauksissa vaatimukset ovat jopa korkeammat. On kyse sitten kodistasi tai työmaasta, on kartoitus ja purkutyöt syytä tehdä vaatimusten mukaisesti, koska tämä on osa kaikkien tiloissa oleskelevien terveyttä.

Kreosootti on yleinen löydös vanhoista omakotitaloista ja aiheuttaa herkästi silmä- ja hengitystieoireita. Kreosootin tunnistaa helposti hajusta, joka on sama joka haisee ratapihoilla.

Tilaa kartoitus täältä.

Kerrostalon huoneiston tai rivitalohuoneiston asbestikartoitus

Yleisimpiä asbestikartoituskohteita ovat vanhat kerrostaloasunnot sekä rivitalohuoneistot, joissa on käytettyä laajasti erilaisia asbestipitoisia rakennusmateriaaleja. Kylpyhuoneiden laasteissa, tasoitteissa sekä liimoissa ja matoissa, tapeteissa sekä bitumieristeistä saattaa löytyä asbestia. Lisäksi asbestia löytyy usein kartoituksen yhteydessä keittiöiden välitilan laatoituksista, huoneistojen kuivien tilojen matoista ja liimoista. Joskus asbestia löytyy seinä- ja kattotasoitteista.

Yleensä asbestikartoitus kestää noin puolituntia ja tulokset saadaan jo samana tai seuraavan päivänä.

Omakotitalon asbestikartoitus

Suoritettaessa omakotitalon asbestikartoitus on tärkeää käydä tilaajan kanssa yhdessä läpi tuleva remontti ja siihen liittyvät purkutyön laajuus. Omakotitalossa on käytetty usein erilaisia materiaaleja ja asbestikartoituksen kustannus saattaa nousta korkeaksi, jos näytteitä otetaan asbestitutkimusta varten turhaan. Verrattaessa taloyhtiöön, jossa on useita samanlaisia tiloja ja näiden pohjalta voidaan tehdä yleistyksiä, on pientalossa vain erilaisia tiloja.

Pientaloja rakennettaessa on myös käytetty materiaaleja sen mukaan mitä on edullisesti ollut saatavilla, joten materiaalit huoneittain saattaa vaihdella merkittävästi. Vanhoissa taloissa on voitu tehdä myös useampia remontteja ja tätä kautta materiaalit eri tiloissa vaihtelee. Omakotitaloissa on usein puutteelliset dokumentoinnit tehdyistä remonteista ja tämä vaikeuttaa myös kartoitusta – tehty asbestikartoitus kannattaa säilyttää ja liittää talokirjaan.

Asbestin käyttökohteet omakotitaloissa ovat pitkälti samat, kun muissakin asuinrakennuksissa; laastit, eristeet, matot ja muut lattiamateriaalit, julkisivu- ja kattolevyt. Yleinen, mutta heikosti tunnettu asbestia sisältävä tuote on neliskanttinen ilmanvaihtokanava, sekä kiukaiden ja sähkökeskusten paloa hidastavat taustalevyt.

Meiltä saat omakotitalon asbestikartoituksen raportteineen, tilaa täältä!

Asbestikartoitus kiireellisellä aikataululla

Pystymme tarvittaessa suorittamaan asbestikartoituksen Pohjois-Savon alueella hyvinkin nopealla aikataululla ja kiireelliset näytteet toimitamme paikalliseen laboratorioon, joka myös pystyy tarvittaessa palvelemaan nopealla aikataululla. Osasta rakennustmateriaaleja on asbestipitoisuus tulkittavissa jo paikalla. Neuvomme myös puhelimitse asiakkaita haastavissa tilanteissa jo ennen kartoitusta, jotta mahdollinen asbestipitoinen materiaali ei aiheuta haittaa tiloissa oleville.

Yleistä asbestista

Asbesti oli aiemmin hyvin yleisessä käytössä rakennusmateriaaleissa ennen kuin se kiellettiin, joten monista vanhemmista rakennuksista löytyy edelleen paljon asbestia. Asbestia on käytetty todella monenlaisissa rakennustarvikkeissa eristeistä ja laasteista putkiin ja tapetteihin, joten asbestiin voi törmätä hyvin yllättävissäkin purkukohteissa.

Voit lukea lisää asbestin käytöstä ja sen vaaroista Yleistä asbestista -sivultamme.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

© 2022 Copyright Talovalvonta Savinainen