Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Osittaiseen loppukatselmukseen (Käyttöönottotarkastukseen) tarvittavat asiakirjat:

 • Betonilattian kosteusmittauspöytäkirja
 • Ilmanvaihdon mittaus- ja säätöpöytäkirja
 • Sähköturvallisuuspöytäkirja
 • Ilmatiiveysmittauspöytäkirja
 • Vesiverkoston painekoepöytäkirja
 • Mahdollinen lämpökaivon/porakaivon porausraportti
 • Rakennustyön valvonta- ja tarkastusasiakirja (Vastaava työnjohtaja)
 • Kopiot valvonta- ja tarkastusasiakirjan yhteenvetosivuista (Siilinjärvi)
 • CE-merkintätodistukset kohteessa käytetyistä materiaaleista
 • Selvitys vedeneristeasentajan pätevyydestä
 • Selvitys vedeneristeen asennuksesta ja valmiista vedeneristyksestä
 • Ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteesta todistus, mikäli vuosihyötysuhteeksi on energialaskelmissa ilmoitettu >45%
 • Energiatodistus tulee olla päivitettynä, mikäli esim. ilmatiiveysmittauksen tulos poikkeaa merkittävästi rakennuslupavaiheessa energiaselvitykseen merkitystä ilmanvuotoluvusta tai rakennusaikana on energiatodistuksessa esitettyihin tietoihin tullut muutoksia
 • Verottajan todistus, joka tulee olla etukäteen täytettynä vero.fi- palvelussa (todistuksen toimitusaika noin 1-3- viikkoa)

            http://www.vero.fi/rakentamisilmoitukset

 

Lisäksi osittaiseen loppukatselmukseen (käyttöönottotarkastukseen) mennessä tulee huolehtia seuraavaa:

 • Talo/osoitenumero näkyvälle paikalle
 • Kaikista alle 700 mm lattiapinnasta ulottuvien ikkunoiden tulee olla turvalasia (tarvittaessa molemmilta puolilta) ja näistä ikkunoista tulee löytyä turvalasimerkinnät. Tarvittaessa ikkunoiden valmistajalta tulee hankkia todistus, josta turvalasien olemassaolo käy ilmi. Määräys koskee myös ovia
 • Vesikatteen turvavarusteet tulee olla asennettuna, käsittäen seinätikkaat, lumiesteet ja kävelysillat. Vesikatteelle johtavien seinätikkaiden alaosa tulee olla vähintään 1200 mm.n korkeudella jäävästä maanpinnasta
 • Kaikkiin yli 500 mm.n (700 mm) pudistuskorkeuden käsittäviin rakenneosiin (esim. kuistit ja terassit) tulee asentaa ihmisten ja tavaroiden putoamisen estävä suojakaide. Kaide voi olla väliaikainekin ja kaide tulee toteuttaa siten, ettei esim. lapsilla ole kiipeilymahdollisuutta
 • Portaisiin tulee asentaa käsijohde, joka voi olla väliaikainenkin
 • Teknisen tilan/lämmönjakohuoneen oveen tulee olla asennettuna ovipumppu tai muu vastaava automaattinen oven sulkijalaite
 • Keittiön vesipisteen yhteyteen tulee olla asennettuna vuotovesiallastus, joka toteutetaan esim. allaskaappiin asennettavalla muovimattokaukalolla
 • Astianpesukoneen ja kylmälaitteiden alla tulee olla vuotovesikaukalot
 • Tulisijan ja hormin yhteensopivuudesta ja tulisijan savukaasulämpötiloista tulee olla selvitys, ts. esim. hormin mukana tullut CE-merkintäkyltti on oltava kiinnitettynä näkyville
 • Lattiakaivoissa mahdollisesti näkyvillä oleva vedeneriste tulee olla suojattuna mekaaniselta rasitukselta esim. saneerauslaastikerroksella
 • Saunan sähkökiukaan sähkökaapeli tulee kiinnittää siten että kaapeli ei ole vapaasti saunan lattialla
 • Kuopion kaupungin alueella tulee erillinen LVI-tarkastus olla tehtynä ennen käyttöönottotarkastusta. LVI-tarkastus tulee tilata Kuopion kaupungin LVI-tarkastajalta (KVV- ja IV- työnjohtaja)
 • Käyttöönottotarkastukseen mennessä tulee olla laadittuna rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
 • Tulisijan eteen lattiapintaan asennettu suojalasi- tai pelti tulee olla kiinnitettynä
 • Hormin CE-merkinnästä kertova tyyppikilpi tulee olla kiinnitettynä

Kuopion rakennusvalvontaviranomaisten yhteystiedot

Siilinjärven rakennusvalvontaviranomaisten yhteystiedot

Noudatamme kaikessa toiminnassamme Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. Sopimusehdot ovat pyydettäessä esitettävissä